شیمی


استاد اسماعیل پور
تدرس خصوصی حضوری:420000
تدرس خصوصی آنلاین:260000
امتیاز: 5 از ۵  (مشاهده 21 نظر)
نمونه تدریس (مشاهده نمونه تدریس)

استاد شیمی کنکور قلمچی ، معلم شیمی دبیرستان های تهران ، طراح تست های شیمی آزمون های قلمچی ، استاد شیمی آموزشگاه های تهران و شهرستان ها

معلم خصوصی شیمی

مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی شیمی

اوربیتال با بهترین اساتید کشور در زمینه‌ی تدریس خصوصی شیمی همکاری می کند. شاید بپرسید یک معلم شیمی خوب چه ویژگی‌هایی دارد. قبل از هر چیز، دانشگاه محل تحصیل را بررسی کنید؛ این مهم است که استاد شیمی شما از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده است. مورد دوم مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاه هایی هستند که مدرس شیمی در آن‌ها تدریس کرده است. آیا سطح معلمی که در رزومه‌ی خود فقط کلاس خصوصی شیمی داشته است با استاد شیمی کنکور در مدارس تهران و آموزشگاه های کشور یکسان است؟!

البته ما اعتقاد داریم تدریس خصوصی باید همه‌گیر شود. هر کسی که توانمندی یا دانشی دارد میتواند به آموختن آن اقدام کند؛ اما اوربیتال همه چیز را شفاف میخواهد؛ اگر مدرسی رزومه‌ی ضعیفی دارد، نمیتواند دستمزد زیادی برای خود در نظر بگیرد. اوربیتال تمامی مدارک اساتید را بررسی می کند، پس خیالتان از صحت رزومه ها راحت باشد؛ همچنین هزینه‌ی تدریس خصوصی را با دقت برای هر معلمی کارشناسی می کند.

اوربیتال بهترین سایت برای دانش آموزان است تا معلم خصوصی مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین بهترین پتلفرم آموزشی برای کسانی که میخواهند تدریس خصوصی کنند.


عنصرهای A و B متعلق به تناوب سوم بوده و از واکنش میان آن ها، یک ترکیب یونی تولید می شود ﻛـﻪ ﻓﺮﻣـﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن شامل چهار اتم است. ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در مورد عنصرهای A و B درست است؟

1.      تفاوت عدد اتمی آنها برابر 3 است.

2.      یکی از این عنصرها در دما و فشار اتاق، مولکول های دو اتمی گازی شکل دارد.

3.      تفاوت شمار الکترون ها در بیرونی ترین زیرلایه این دو عنصر، برابر 2 است.

4.      مقایسه شعاع یون پایدار آنها مانند مقایسه شعاع اتمی آنهاست.