فهرست اساتید درس دانشگاهی


معلم خصوصی دروس دانشگاهی

مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی دانشگاه

در ابتدا تدریس خصوصی دانشگاه در برنامه‌ریزی سایت اوربیتال قرار نداشت؛ اما تماس های زیاد دانشجویان ما را مجبور کرد که در این زمینه فعالیت کنیم. بیشترین درخواست‌ها برای معلم خصوصی ریاضی عمومی، فیزیک عمومی، آمار و احتمالات دانشگاه، معادلات دیفرانسیل دانشگاه، محاسبات عددی، مبانی برنامه نویسی دانشگاه و شیمی عمومی می باشد.

همچنین بسیاری از دانشجویان به دنبال استاد خصوصی در دروس تخصصی رشته های دانشگاهی، از جمله رشته‌های کامپیوتر، حسابداری، ریاضی، فیزیک، برق، مکانیک، عمران، شیمی، معماری و مهندسی صنایع هستند.

سایت اوربیتال با بررسی صحت رزومه‌ی اساتید و ثبت نظر دانشجو بعد از برگزاری کلاس در پروفایل استاد و همچنین پشتیبانی مداوم، کیفیت ارائه‌ی خدمات در زمینه‌ی تدریس خصوصی را افزایش داده است.


مساحت محصور با معادله قطبی r=2+2cosθ برابر است با:

1. π2      2. π4       3. π6      4. π8