خرید فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک استاد امیر مسعودی با 10 درصد تخفیف

خرید فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک استاد امیر مسعودی با 10 درصد تخفیف

dvd های کنکور آسان است (گیلنا)


در چند سال اخیر فیلم های آموزشی استاد امیر مسعودی به عنوان پرطرفدارترین dvd های کنکور در بین دانش آموزان انتخاب شده است. حضور استاد مسعودی به عنوان مدرس ریاضی و فیزیک کنکور در برنامه های مختلف صدا و سیما گواه بر محبوبیت فیلمهای تدریس ایشان در میان داوطلبان کنکور می‌باشد.

گروه آموزشی اوربیتال در همکاری که با موسسه کنکور آسان است (گیلنا) دارد، تصمیم گرفته است فیلمهای آموزشی استاد امیر مسعودی را با 10 درصد تخفیف در اختیار دانش آموزان عزیز کشور قرار دهد. در ادامه‌ی این مقاله، عنوان فیلم ها و قیمت واقعی آن‌ها قرار داده شده است؛ توجه داشته باشید که با پشتیبانی اوربیتال به این قیمت‌ها 10 درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت. 

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی اوربیتال تماس بگیرید.    ۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰ 

ریاضی دهم

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

مجموعه ، الگو و دنباله                                        100

روش تست زنی الگو و دنباله                                60

روش تست زنی مجموعه                                     60

روش تست زنی مثلثات                                       75

روش تست زنی معادله                                        70

روش تست زنی نامعادله                                      45

روش تست زنی تابع                                           50

خلاقیت در تابع                                                  45

خلاقیت در شمارش بدون شمردن (ترکیبیات)           30

روش تست زنی شمارش بدون شمردن                   45

مجموعه جامع آمار و احتمال                                60

روش تست زنی آمار و احتمال                              45

خلاقیت در آمار و احتمال                                     30

روش های تست زنی احتمال کنکور (3 سال)           100


ریاضی یازدهم تجربی

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

معادله و سهمی                                                  75

آموزش جامع تستی تابع                                      70

روش تست زنی تابع                                            90

روش تست زنی مثلثات                                        75

آموزش جامع هندسه تحلیلی                                 65

روش تست زنی هندسه تحلیلی                              45

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی                      100

روش تست حد و پیوستگی                                   135

روش های تست زنی احتمال کنکور (3 سال)             95

آموزش جامع احتمال (3 سال)                               100

آموزش جامع هندسه تحلیلی                                  60

قدر مطلق و جز صحیح                                           60

روش تست حد و پیوستگی (یازدهم و دوازدهم)         195


ریاضی دوازدهم تجربی

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

روش تست تابع جامع                                          130

آموزش جامع احتمال کنکور                                   100

روش تست زنی احتمال                                         95

روش تست زنی حد بینهایت و حد در بینهایت          85

روش تست زنی تابع                                             75

مشتق و کاربرد مشتق                                           260

روش تست مثلثات                                               75

روش تست مثلثات جامع                                      115

قدر مطلق و جز صحیح                                         95

روش تست زنی حد جامع                                     195

روش تست زنی احتمال دوازدهم                            60

خلاقیت احتمال دوازدهم                                       60


حسابان یازدهم

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

روش تست تابع حسابان                                      90

معادله حسابان                                                   80

تابع جامع حسابان                                              90

روش تست تابع حسابان                                      90

آموزش مثلثات حسابان                                       80

آموزش هندسه تحلیلی                                        65

روش تست هندسه تحلیلی                                   45 

لگاریتم                                                              115

آموزش جامع احتمال کنکور                                  115

روش تست احتمال                                             115

آموزش جامع معادله و تابع درجه 2 سهمی حسابان  160

قدر مطلق و جز صحیح                                         60


حسابان دوازدهم

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

آموزش جامع احتمال کنکور                                   115

روش تست تابع جامع                                          150

روش تست زنی احتمال                                        115

روش تست زنی تابع                                            60

روش تست مثلثات                                              50

روش تست مثلثات جامع                                      130

قدر مطلق و جز صحیح                                         60


فیزیک دهم

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

روش تست زنی اندازه گیری و چگالی                    115

مجموعه آموزش کار و انرژی و توان                      70

روش تست زنی کار و انرژی                                 115

آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد                  80

روش تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد               195

دما ، گرما و قانون گازها جامع                              70

روش تست زنی دما ، گرما و قانون گازها                75

همایش فیزیک دهم و یازدهم تجربی                    470           


فیزیک یازدهم

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

الکتریسیته ساکن                                              70

روش تست خازن                                              40

روش تست الکتریسیته ساکن                              75

آموزش جریان و مدار                                         120

روش تست جریان و مدار                                   115

آموزش القا و الکترومغناطیس                             75

روش تست مغناطیس                                       110

روش تست القا                                                115


فیزیک دوازدهم

عنوان dvd آموزشی             قیمت واقعی

روش های تست زنی حرکت شناسی تجربی           130

روش تست نوسان تجربی                                  115

روش تست زنی فیزیک اتمی و هسته ای              240

روش تست زنی دینامیک                                   220

روش های تست زنی حرکت شناسی ریاضی           150

روش تست نوسان ریاضی                                  115

اوربیتال مفتخر است منابع پرطرفدار کنکور را با قیمت پایین‌تر نسبت به موسسات کنکور در اختیار دانش آموزان کشور قرار دهد. توجه داشته باشید که قیمت هایی که در بالا آمده است توسط موسسه کنکور آسان است به فروش میرسد. گروه آموزشی اوربیتال با توجه به همکاری با موسسه کنکور آسان است (گیلنا) ، dvd های مهندس مسعودی را با 10 درصد تخفیف خدمت شما کنکوری های عزیز ارائه می‌کند.

لطفاً قبل از پرداخت هر مبلغی با شماره پشتیبانی سایت تماس بگیرید.    ۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰ 

همچنین بعد از صدور فاکتور خرید، مبلغ را به شماره کارت دفتر مرکزی موسسه کنکور آسان است به نام مهندس عارف ربیعیان واریز بفرمایید.