مدل اتمی کوانتومی 2 - تدریس خصوصی شیمی

در سال 1925 یک فیزیک دان اتریشی به نام پائولی با ارایۀ اصلی که اصل طرد پائولی نام گرفت اظهار داشت که « هیچ اوربیتالی در یک اتم نمی تواند بیش از دو الکترون در خود جای دهد ». این اصل با توجه به بحث اسپین و معرفی چهارمین عدد کوانتومی کاملاً قابل درک است. به طوری که ....

تعداد بازدید: 3

مدل اتمی کوانتومی 1 - تدریس خصوصی شیمی

در سال 1926 اروین شرودینگر فیزیک دان مشهور اتریشی بر مبنای رفتار دوگانۀ الکترون و با تأکید بر رفتار موجی آن مدلی برای اتم پیشنهاد داد. وی در این مدل به جای محدود کردن الکترون به یک مدار دایره ای شکل، از حضور الکترون در فضایی سه بعدی به نام اوربیتال سخن به میان آورد. او پس از....

تعداد بازدید: 1

مدل اتمی بور - تدریس خصوصی شیمی

هنگامی که بر یک لولۀ تخلیۀ الکتریکی دارای گاز هیدروژن با فشار کم، ولتاژ بالایی اعمال شود، بر اثر تخلیۀ الکتریکی، گاز درون لوله با رنگ صورتی روشن به التهاب در می آید. با عبور دادن نور حاصل، از یک منشور طیف نشری خطی هیدروژن به دست می آید. تلاش برای توجیه علت ایجاد و جایگاه ثابت خط های موجود....

تعداد بازدید: 2

امواج الکترومغناطیس - تدریس خصوصی شیمی

با پیشرفت شگرف دانش شیمی در سدۀ نوزدهم مواد تازه ای به آتش بازی ها راه یافتند. نمک های مس، استرانسیم و باریم رنگ هایی زیبا و گرد منیزیم و آلومینیم نور سفید خیره کننده ای به جرقه های آتش می بخشیدند. در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی....

تعداد بازدید: 2

شوینده‌های خورنده چگونه عمل می‌كنند؟

این واكنش مبنایی برای كاربرد شوینده ها و پاك كننده هاست. برای نمونه فرض كنید كه مسیر لوله ای با مخلوطی از اسید های چرب مسدود شده است. برای باز كردن این لوله باید از محلول غلیظ سدیم هیدروكسید استفاده كرد. فراورده چنین واكنش هایی، خود نوعی

تعداد بازدید: 2

ثابت تعادل و قدرت اسیدی - تدریس خصوصی شیمی

واکنش های برگشت پذیر، آنهایی هستند كه می توانند در هر دو جهت انجام شوند. این نوع واكنش ها در شرایط مناسب هم زمان در هر دو جهت رفت و برگشت انجام می شوند تا اینکه سرانجام لحظه ای فرا می رسد كه غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها ثابت می ماند. این ویژگی تنها....

تعداد بازدید: 2

رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی آن‌ها - معلم خصوصی شیمی

در محلول های الكترولیت به دلیل وجود یون ها و حركت آنها، بارهای الكتریكی جابه جا می شوند. به طوری كه اگر این محلول ها در یك مدار الكتریكی قرار گیرند با حركت یون ها به سوی قطب های ناهمنام، جریان الكتریكی برقرار می شود و .....

تعداد بازدید: 2

اسیدها و بازها - تدریس خصوصی شیمی

اسیدها با اغلب فلزها واکنش می دهند و در تماس با پوست سوزش ایجاد میکنند. برای نمونه دلیل سوزش معده كه درد شدیدی در ناحیه سینه ایجاد می كند، برگشت مقداری از محتویات اسیدی معده به لوله مری است. در حالی كه بازها در سطح پوست همانند صابون، احساس لیزی ....

تعداد بازدید: 3

انتخاب رشه - تدریس خصوصی

آخرین گام دانش آموزان برای ورود به دانشگاه انتخاب رشته کنکور است و از نظر بسیاری ازمشاوران تحصیلی مهم ترین گام نیز همین انتخاب رشته کنکور محسوب می‎شود. به عبارت دیگر یک انتخاب غلط می‌ تواند زحمات چندین و چند ساله داوطلب کنکور را بر باد دهد.....

تعداد بازدید: 5

استوکیومتری جرم مولی - تدریس خصوصی شیمی

استوکیومتری بخشی از شیمی است که با نسبت مقدار عنصرها در ترکیب ها و نیز ارتباط کمی میان مقادیر مواد شرکت کننده در واکنش های شیمیایی (واکنش دهنده ها و فراورده ها) سروکار دارد. با استفاده از روابط استوکیومتری می توان بین مقدار مواد واکنش دهنده و مقدار فراورده ها یک ارتباط ....

تعداد بازدید: 8

انتخاب رشته - کنکور 98

دغدغه‌ی همیشگی که دانش آموزان و داوطلبین کنکور همراه با والدین خود در این مرحله دارند، انتخاب رشته مناسب است. انتخاب رشته پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که برای خانواده‌ها به یک کلاف سر در گم تبدیل می‌شود. در این مقاله، مشاوران تحصیلی....

تعداد بازدید: 6

پاک کننده‌های غیر صابونی - معلم خصوصی شیمی

شیمی‌دان‌ها توانستند از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی، مواد پاک کننده ای با فرمول همگانی زیر تولید کنند. موادی که به پاک‌کننده های غیرصابونی مشهورند. این مواد قدرت پاک‌کنندگی بیشتری نسبت به صابون دارند و در آب‌های سخت نیز خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کنند زیرا ....

تعداد بازدید: 3

ترموشیمی - تدریس خصوصی شیمی

مطالعۀ كمی و كیفی انرژی گرمایی مبادله شده طی واكنش های شیمیایی، تغییر آن و تأثیری كه بر حالت ماده دارد، موضوع هایی هستند كه در شاخه ای از شیمی بررسی می شوند كه ترموشیمی یا گرماشیمی نامیده شده است. ترموشیمی یا گرماشیمی، زیر مجموعه‌ی دانش ترمودینامیک...

تعداد بازدید: 2

نام گذاری ترکیب‌های مولکولی - تدریس خصوصی شیمی

در این جلسه تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین مدرس شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌‌ معلم خصوصی)، نام گداری ترکیبات مولکولی دو روش نام گذاری با استفاده از پیشوند، ریشه‌ی نام عنصر و پسوند و .....

تعداد بازدید: 4

روند تناوبی تغییر انرژی یونش عنصرها - تدریس خصوصی شیمی

مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک مول الکترون از یک مول اتم در حالت گازی و تبدیل آن به یک مول یون یکبار مثبت (کاتیون) در حالت گازی را انرژی یونش یا یونیزاسیون می‌گویند که اولین انرژی یونش است. اگر دومین الکترون از اتم جدا شود، انرژی یونش دوم گویند. به همین.....

تعداد بازدید: 3

جرم اتمی و جرم مولی - تدریس خصوصی شیمی

اندیشیدن در مورد اینکه چگونه امکان پذیر است جرم ذرات کوچکی مانند اتم را اندازه گیری کرد، همیشه هیجان انگیز است. در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌‌های تدریس خصوصی)، چگونگی...

تعداد بازدید: 2

تعیین عددهای اکسایش از روی فرمول شیمیایی - تدریس خصوصی شیمی

در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌ معلم‌های خصوصی)، چگونگی تعیین عددهای اکسایش از روی فرمول شیمیایی را برای شما توضیح می‌دهد....

تعداد بازدید: 4

چگونه ریاضی را 100 بزنیم؟ معلم خصوصی ریاضی

یکی از راه‌های تضمین در قبولی بهترین رشته‌ها است، البته به شرط اینکه در بقیه دروس نیز درصدهای بالایی داشته باشید. در مقاله امروز معلم خصوصی ریاضی گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه برترین های تدریس خصوصی)، به راهنمایی شما برای موفقیت در ریاضی کنکور ....

تعداد بازدید: 5

پیوند داتیو - معلم خصوصی شیمی

برخلاف پیوندهای یگانۀ دیگری که در آنها هر اتم یک الکترون به اشتراک می گذارد، در این جا یک اتم هر دو الکترون پیوندی را خود به اشتراک می گذارد. این نوع خاص از پیوند را پیوند کووالانسی کوئوردینانسی یا پیوند داتیو می نامند. با وجود آن که برای تشکیل این پیوند هر دو الکترون مشترک متعلق به ....

تعداد بازدید: 9

ساختار لوییس - تدریس خصوصی شیمی

در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌ معلم‌های خصوصی)، ساختار لوییس را برای شما توضیح می‌دهد....

تعداد بازدید: 8

چگونه فیزیک را 100 بزنیم؟ تدریس خصوصی فیزیک

نکته ی بسیار مهمی که در مورد کسب درصدهای بالا در همه ی دروس باید بدانید این است که برای قبولی در یک رشته ی خوب ، کافیه 15 تا 20 تست فیزیک رو درست پاسخ دهید. توصیه می کنیم مباحث را گزینشی انتخاب کنید و فصول پر تست را بیشتر کار کنید.....

تعداد بازدید: 9

خواص تناوبی عنصرها - قسمت ششم - عناصر دسته p

عنصرهای این گروه‌ها را به عنوان عنصرهای دسته‌ی p جدول می‌شناسیم، زیرا در آنها اوربیتال‌های p در حال پر شدن هستند. این عنصرها برخی فلزها، نافلزها و شبه فلزها را شامل می‌شود. دو عنصر سیلیسیم از گروه 14 و اکسیژن از گروه 16 جزو فراوان ترین عنصرهای موجود در پوستۀ زمین هستند. از میان ....

تعداد بازدید: 8

خواص تناوبی عنصرها - قسمت پنجم - عناصر واسطه

در عنصرهای واسطه اوربیتال‌های زیر لایه‌ی d در حال پر شدن هستند. از این رو به آن‌ها عنصرهای دسته‌ی d می‌گویند. این عنصرها مانند گروه های اول و دوم جدول تناوبی همگی فلز هستند، اما واکنش پذیری شیمیایی آنها کمتر است. به جز جیوه، این فلزها از فلزهای گروه های اول و دوم سخت تر.....

تعداد بازدید: 6

انواع ترکیبات آلی - تدریس خصوصی شیمی

ترکیب هایی مانند هیدروکربن ها، پلاستیک ها، پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها و نوکلئیک اسیدها همگی موادی آلی هستند. موادی که کربن عنصر اصلی و مشترک در همۀ آنهاست. در ساختار مولکول های سازندۀ هیدروکربن ها، فقط کربن و هیدروژن، وجود دارد. در حالی که در ساختار مولکول های آلی دیگر...

تعداد بازدید: 8

پیوندهای کووالانسی قطبی و ناقطبی - تدریس خصوصی شیمی

در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌ معلم‌های خصوصی)، پیوندهای کوالانسی قطبی و غیر قطبی را برای شما توضیح می‌دهد.....

تعداد بازدید: 8

خواص تناوبی عنصرها - قسمت چهارم - فلزات قلیایی و قلیایی خاکی

روش های متعددی برای گروه بندی عناصر وجود دارد، اما آنها معمولاً به صورت فلزات، شبه فلزات، و غیر فلزات گروه بندی شده اند. اما گروه بندی های خاص تری هم انجام می شود. مانند گروه فلزات واسطه، فلزات قلیایی، فلزات قلیایی خاکی، هالوژن ها و گازهای نجیب...

تعداد بازدید: 10

ساختار اتم - قسمت چهارم - ایزوتوپ‌ها

جرم اتم به تعداد پروتون ها و نوترون های درون هستۀ آن بستگی دارد و جرم الکترون ها حتی اگر اتم بیش از 100 الکترون هم داشته باشد، بر جرم اتم تأثیر چشم گیری نخواهد داشت. از این رو به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی می گویند. A نمادی برای نمایش عدد جرمی ...

تعداد بازدید: 11

رشته دندانپزشکی

از دیرباز علم پزشکی و پزشک در جامعه ما از جایگاه والای اجتماعی برخوردار بوده است. امروزه هم با توجه به این‌که یافتن شغل منابسب مهم‌ترین دغدغه‌ی جوانان ما است، گرایش به سمت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی که آینده شغلی مطمئن با درآمدی بالا دارند بیش از پیش شده و به رویای دانش آموزان تبدیل شده است...

تعداد بازدید: 9

مولکول‌ها در خدمت تندرستی - شیمی کنکور

مولکول‌ها جهان اطراف ما را می‌سازند. ما می‌توانیم با بهره گیری از علم شیمی، چیدمان مولکول‌ها را برای بهترین استفاده از آنها دستکاری کنیم. در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی تهران)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال

تعداد بازدید: 8

مشاوره انتخاب رشته

آزمون کنکور 98 به پایان رسیده است و به زودی نتایج اولیه آن اعلام می‌شود. دغدغه‌ی همیشگی که دانش آموزان و داوطلبین کنکور همراه با والدین خود در این مرحله دارند، انتخاب رشته مناسب است. انتخاب رشته پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که برای خانواده‌ها

تعداد بازدید: 19

کربن و ترکیبات آلی - قسمت دوم - الماس و گرافیت

در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین معلم خصوصی تهران)، در مبحث کربن و ترکیبات آلی، به موضوع کربن و دو شکل مهم آن در طبیعت (الماس و گرافیت) می‌پردازد.

تعداد بازدید: 7

پیوند یونی و ترکیبات یونی - قسمت سوم - ترکیب‌های یونی دوتایی و نمک‌های آب تبلور

در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین معلم خصوصی شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌های تدریس خصوصی)، در مورد ترکیب‌های یونی دوتایی، یون‌های چند اتمی و آب تبلور برخی نمک‌ها برای شما صحبت می‌کنند.

تعداد بازدید: 10

خواص تناوبی عنصرها - قسمت سوم - شعاع اتمی

بیشتر فضای اتم خالی است. در واقع الکترون ها در محدوده هایی حرکت می کنند که شبیه به ابر به نظر می رسند. با این تشبیه می توان تصور کرد که تا چه اندازه، اندازه گیری ابعاد اتم‌ها دشوار است، زیرا مرزهای یک تودۀ ابر مانند، نامشخص و متغیر است. اندازۀ یک اتم به وسیلۀ

تعداد بازدید: 14

ساختار اتم - قسمت سوم - نظریه رادرفورد

رادرفورد نتوانست تشکیل تابش های حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند. از این رو در درستی این مدل تردید کرد. وی برای شناسایی دقیق تر ساختار اتم آزمایش جالبی را طراحی و اجرا کرد. او در این ورقۀ نازکی از طلا را با ذره های آلفا بمباران کرد، به امید آن که

تعداد بازدید: 14

مولکول‌ها در خدمت تندرستی - شیمی دوازدهم

حفاری های باستانی از شهر بابِل نشان می دهد که چند هزار سال پیش از میلاد، انسان ها به همراه آب از موادی شبیه صابون امروزی برای نظافت و پاکیزگی استفاده می کردند. نیاکان ما نیز به تجربه پی بردند که اگر ظرف‌های چرب را به خاکستر آغشته کنند و سپس با آب گرم ....

تعداد بازدید: 11

اسیدها و بازها - شیمی دوازدهم

هر روز در بخش های گوناگون زندگی، مقادیر متفاوتی از انواع مواد شیمیایی مصرف می شود که در اغلب آنها، اسیدها و بازها نقش مهمی ایفا می کنند. در جلسه امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین مدرس شیمی تهران)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌های تدریس خصوصی)، به موضوع اسید و باز

تعداد بازدید: 17

محلول‌ها - شیمی کنکور

هوایی كه تنفس می‌كنید، چای و نوشیدنی‌های دیگری كه می‌نوشید، سكه‌ای كه در جیب خود دارید، مایع‌های پاك كننده‌ای كه برای شست و شو استفاده می‌كنید، بنزین و گازوئیلی كه به عنوان سوخت در باك وسایط نقلیه می‌ریزید و از همه مهم تر آبی كه روزانه بارها و بارها برای مصارف مختلفی چون شستن،

تعداد بازدید: 15

انواع واکنش‌های شیمیایی - موازنه واکنش‌های شیمیایی

در کلاس امروز تدریس خصوصی شیمی، معلم خصوصی شیمی (استاد ساسان اسماعیل پور – برترین مدرس شیمی)، مدرس گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌های تدریس خصوصی تهران)، به موضوع انواع واکنش‌های شیمیایی و موازنه این واکنش‌ها می‌پردازد. برای این کار ابتدا باید

تعداد بازدید: 10

فیزیک پلاسما

شاید اولین چیزی که با شنیدن پلاسما به ذهن ما می‌رسد، چراغ خواب‌های پلاسما باشد. در این مقاله معلم خصوصی فیزیک گروه آموزشی اوربیتال به مبحث فیزیک پلاسما می‌پردازد. می دانیم كه برای ماده سه حالت جامد، مایع و گاز در نظر گرفته می‌شود. اما در مباحث علمی معمولا یك حالت چهارم نیز

تعداد بازدید: 14

مولکول‌های زیستی یا زیست مولکول‌ها

مولکولی است که توسط یک ارگانیسم یا سامانه زنده ساخته می‌شود که همگی ترکیباتی آلی می‌باشند، و شامل درشت مولکول‌هایی مانند پروتیین‌ها، کربوهیدرات، لیپیدها و اسیدهای نوکلییک و نیز مولکول‌های کوچک مانند اجزای شرکت‌کننده در سوخت و ساز سلولی اعم از

تعداد بازدید: 12

کربن و ترکیبات آلی 1

کربن و سیلیسیم یعنی دو عنصر گروه 14 جدول تناوبی را می توان عنصرهای اصلی سازندۀ بسیاری از مواد موجود در طبیعت دانست. سیلیسیم به علت تمایل شدیدی که به داشتن پیوند با اکسیژن دارد به آن متصل شده، زنجیرها و حلقه هایی دارای پل‌های Si – O – Si ایجاد می کند و از این طریق سیلیس و

تعداد بازدید: 10

چرا باید ریاضی یاد بگیریم؟

سوالی که در ذهن همه‌ی دانش آموزان گاه گاه نقش می‌بندد: چرا باید ریاضی بخوانیم؟ اصلاٌ ریاضی در زندگی کاربردی دارد؟ امروز معلم خصوصی گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه برترین معلم خصوصی های تهران)، قصد دارد به این سوال دانش آموزان و داوطلبین کنکور سراسری با زبانی

تعداد بازدید: 8

رشته پزشکی

در مقاله امروز، معلم خصوصی زیست شناسی گروه آموزشی اوربیتال (مجموعه بهترین‌های تدریس خصوصی) شما داوطلبین کنور و والیدن عزیز را با رشته پزشکی (محبوب‌ترین رشته تحصیلی)، بیشتر آشنا می‌کند. از دیرباز علم پزشکی و پزشک در جامعه ما از جایگاه والای اجتماعی برخوردار بوده است. امروزه هم با توجه به این‌که یافتن شغل منابسب مهم‌ترین دغدغه‌ی جوانان

تعداد بازدید: 24

پیوند کوالانسی - جلسه اول - تشکیل پیوند کوالانسی

نیرویی که دو اتم را در یک پیوند کووالانسی به هم متّصل نگه می دارد، ممکن است از نیروی موجود میان یک جفت کاتیون و آنیون قوی تر باشد. اما، در مولکولی مانند مولکول یُد، تنها دو اتم یُد با پیوند کووالانسی به یک دیگر متّصل شده اند و با دیگر اتم های یُد پیوندی ندارند. اگر به ساختار سدیم کلرید و یُد به دقت نگاه کنید خواهید دید

تعداد بازدید: 17

چرا برای فرزند خود نیاز به معلم خصوصی داریم؟

همه‌ی ما در هنگام یادگیری مطالب جدید به مراتب سوالاتی در ذهنمان تشکیل می‌شود که اگر پاسخ داده نشوند، باعث می‌شود در یادگیری ادامه مطلب با مشکل روبرو شویم. این امر در کلاس درس الالخصوص درس‌های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی مشهودتر است و مشکل زمانی حادتر می‌شود که دانش آموز با ارجاع به کتاب به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند. خوب یکی از راه‌ها این است که دانش آموز سوال پیش آمده را در کلاس بپرسد، ولی همیشه اینکار را نمی‌توان کرد چون معلم درس مربوطه زمان برای تک تک افراد را ندارد. در این مرحله بهترین راه‌کاری که والدین می‌توانند از بهره ببرند مراجعه به معلم‌ خصوصی است. در زیر به تعدادی از مزایای استفاده از معلم خصوصی به خصوص معلم خصوصی ریاضی، معلم خصوصی فیزیک، معلم خصوصی زیست و معلم خصوصی شیمی اشاره می‌کنیم

تعداد بازدید: 20

طراح آزمون‌های قلم چی

آزمون‌های قلم چی توسط بهترین مدرس‌های در دروس مختلف طراحی می‌شود. این مدرسین همگی باید دارای رزومه عالی در تدریس، رتبه برتر کنکوری، آموزش در قلم چی و ... باشند؛ بنابراین همه‌ی آنها جزء برترین مدرسان ایران هستند. این امر به قدری در زمینه تدریس مشهود است که

تعداد بازدید: 28

جمع بندی کنکور

این روزها با نزدیک شدن به روزهای پایانی کنکور شیوه های جمع بندی بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرده است. این بخش برای همه‌ی کنکوری‌ها لازم است و نمی توان آن را از برنامه داوطلبان حذف کرد. اختصاص زمانی خاص به جمع بندی باعث خواهد شد تا

تعداد بازدید: 20

پیوند یونی و ترکیبات یونی - جلسه دوم - ترکیبات یونی

همۀ نمک ها از ذره های بارداری تشکیل شده اند که در نتیجۀ داد و ستد الکترون به وجود آمده اند. سدیم کلرید مثال مناسبی برای شرح چگونگی تشکیل این نوع پیوند است و توجیه خواص این نمک برمبنای ماهیت چنین پیوندی انجام می شود. بی شک تا به حال بلورهای مکعبی شکل سدیم کلرید را از نزدیک دیده اید. این بلورها

تعداد بازدید: 28

پیوند یونی و ترکیبات یونی - جلسه اول - قاعده هشتایی و یون تک اتمی

هشتایی شدن تعداد الکترون‌های موجود در بیرونی ترین لایۀ الکترونی (لایۀ ظرفیت) و دست یابی به آرایش الکترونی گازهای نجیب مبنایی برای سنجش پایداری اتم ها و در واقع میزان واکنش پذیری آنهاست. انجام شدنی‌ترین واکنش‌ها آنهایی هستند که طی آنها اتم ها به این آرایش هشتایی پایدار دست می یابند. وقتی اتمی به آرایش هشتایی پایدار می رسد، از واکنش پذیری آن

تعداد بازدید: 27

چگونه بهترین معلم خصوصی را انتخاب کنیم؟

در کشور ما با توجه به شرایط کاری برای رشته‌های مختلف، رقابت برای رشته‌هایی که بازار کار مناسب، درآمد بالا و موقعیت اجتماعی خوب دارند بسیار بالاست. از این رو خانواده‌ها تمام تلاش خود را جهت موفقیت تحصیلی فرزند خود انجام می‌دهند. یکی از راه‌هایی که والدین برای تضمین موفقیت فرزند خود بهره می‌برند، استفاده از معلم خصوصی خوب

تعداد بازدید: 22

فناوری نانو و کاربردهای نانو تکنولوژی

نانو تکنولوژی، توانمندي تليد مواد، ابزارها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولي و اتمي و استفاده از خواص است که در آن سطوح ظاهر مي¬شود. از همين تعريف ساده برمي¬آيد که نانوتکنولوژي يک رشته جديد نيست، بلکه رويکردي جديد در تمام رشته هاست. براي نانوتکنولوژي کاربردهايي را در حوزه هاي مختلف

تعداد بازدید: 23

انواع روش‌های مطالعه

باید گفت هر کس روش مطالعه متناسب با خودش را دارد و هنر اصلی فرد پیدا کردن این روش می‌باشد. برای پیدا کردن این روش باید موارد زیر را در نظر گرفت:

تعداد بازدید: 64

خواص تناوبی عنصرها - جلسه دوم - جدول تناوبی عنصرها

چهل سال پس از مندلیف، موزلی و رادرفورد کشف کردند که بار مثبت هسته یا عدد اتمیِ اتم هر عنصر منحصر به فرد است و اتم عنصرهای مختلف، عدد اتمی متفاوتی دارد. هنگامی که آنها عنصرها را برحسب افزایش عدد اتمی مرتب کردند،

تعداد بازدید: 34

خواص تناوبی عنصرها - جلسه اول - جدول مندلیف

خواص عنصرها تغییرات گسترده ای را نشان می دهند. این تغییرات به طور تصادفی و بی نظم نیستند بلکه خواص عنصرها با نظم و ترتیب خاصی تغییر می کند. از این رو می توان عنصرها را در چند خانواده گروه بندی کرد به طوری که

تعداد بازدید: 29

ساختار اتم - قسمت دوم - الکترون نخستین ذره‌ی زیر اتمی

شاید بتوان گفت که اجرای آزمایش های بسیاری با الکتریسیته ، مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است. در آغاز قرن نوزدهم میلادی، پس از کشف الکتریسیتۀ ساکن یا مالشی، به این نکته پی برده شد که بارهای الکتریکی مثبت یا منفی ایجاد شده به هنگام مالیدن یک جسم روی جسم دیگر، از جایی نمی آیند و پیدایش آنها به خود ماده و شاید به اتم های سازندۀ آن مربوط می شود.

تعداد بازدید: 35

ساختار اتم - قسمت اول - نظریه دالتون

مطالعه روی عنصرها به حدود 2500 سال پیش بر می گردد. زمانی که تالس فیلسوف یونانی آب را عنصر اصلی سازندۀ جهان هستی می دانست. دویست سال پس از او ارسطو سه عنصر هوا، خاک و آتش را به عنصر پیشنهادی تالس افزود و این چهار عنصر را عنصرهای سازندۀ کاینات اعلام کرد.

تعداد بازدید: 59