استاد میررضوی | اوربیتال
استاد میررضوی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد میررضوی

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

فعالیت های آموزشی در دو سال 97 و 98