استاد ناظمی | اوربیتال
استاد ناظمی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد ناظمی

متولد 1360

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد قزوین 1379 تا 1384

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه بهشتی

  • ریاضی دهم در تابستان 97