استاد خورشیدی | اوربیتال
استاد خورشیدی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد خورشیدی

متولد 1366

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه هفتم تیر

  • ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم از مهر 97 تاکنون

مدرسه غیرانتفاعی طاها

  • ریاضی نهم از مهر 98 تاکنون

آموزشگاه غدیر

  • هندسه و ریاضیات گسسته از مهر 97 تاکنون