استاد عبدالغنی | اوربیتال
استاد عبدالغنی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد عبدالغنی

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه گلستان 1390 تا 1394