استاد روایی | اوربیتال
استاد روایی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد روایی

متولد 1366

مدارک تحصیلی

دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه ارومیه 1396 تا 1400

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه محقق اردبیلی

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

آموزشگاه ایثار شهرستان تالش

  • فیزیک دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور از مهر 97 تاکنون

دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه

  • انتقال حرارت نیم سال اول 97 و 98
  • مقاومت مصالح 1 و 2 از مهر 97 تا خرداد 98