استاد ایران شاهی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد ایران شاهی

متولد 1367

مدارک تحصیلی

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه ملایر 1386 تا 1391

فعالیت های آموزشی در 5 سال گذشته

مدرسه فراز علم

  • معلم پایه ششم از مهر 97 تا کنون
  • معلم پایه پنجم از مهر 95 تا خرداد 97
  • معلم پایه چهارم از مهر 94 تا خرداد 95