معلم خصوصی زیست
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

برای دیدن اساتید درس زیست شناسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.


اساتید درس زیست شناسی


اساتیدی که در زمینه‌ی تدریس خصوصی زیست شناسی با اوربیتال همکاری می کنند، دارای مدرک پزشکی، دامپزشکی و دکترای زیست شناسی هستند. برخی از فعالیت های گروه اساتید زیست اوربیتال عبارتند از:

  • تدریس در مدارس تهران
  • تدریس در آموزشگاه های کنکور
  • حضور در برنامه های تلویزیونی کنکور
  • ساعت ها فیلم آموزشی
  • تالیف کتاب های آموزشی و تست
  • عضو تیم تالیف تست های آزمون های قلمچی، نشانه و ...
  • کسب رتبه ی زیر 50 کنکور سراسری

معلم خصوصی اوربیتال