استاد شیرزادی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد شیرزادی

متولد 1363

مدارک تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی هواپیما از دانشگاه صنعت هوانوردی بندرعباس 1390 تا 1392

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه آسمان

  • ریاضی هنرستان از مهر 97 تا خرداد 98

آموزشگاه اندیشه هامون

  • ریاضی ابتدایی و متوسطه اول (7، 8 و 9) از مهر 97 تا خرداد 98
  • علوم ابتدایی و متوسطه اول (7، 8 و 9) از مهر 97 تا خرداد 98

آموزشگاه  مدرسان برتر

  • ریاضی ابتدایی و متوسطه اول (7، 8 و 9) از مهر 97 تا خرداد 98
  • علوم ابتدایی و متوسطه اول (7، 8 و 9) از مهر 97 تا خرداد 98