استاد صحراگرد
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد صحراگرد

متولد 1372

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف 1395 تا 1397

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1394

افتخارات تحصیلی

کسب رتبه 96 کنکور سراسری سال 90 در رشته ریاضی