استاد اکبری پور | اوربیتال
استاد اکبری پور
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد اکبری پور

متولد 1367

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز 1390 تا 1393

کارشناسی آمار از دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز 1385 تا 1388

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه صاحب الزمان

  • ریاضی چهارم، پنجم و ششم از مهر 97 تا اردیبهشت 98

آموزشگاه طلیعه 

  • ریاضی نهم، دهم و یازدهم از مهر 97 تاکنون

دانشگاه صنایع و معادن

  • ریاضی عمومی و آمار از مهر 98 تاکنون