استاد قائد امینی | اوربیتال
استاد قائد امینی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد قائد امینی

متولد 1365

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت 1389 تا 1391

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه اصفهان 1384 تا 1388

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه مفتح

  • ریاضی هشتم و نهم از مهر 98 تاکنون

موسسه فکر برتر

  • ریاضی دهم و یازدهم از مهر 97 تاکنون
  • ریاضی 1، 2 و 3 هنرستان از مهر 97 تاکنون

دبیرستان دکتر حسابی

  • ریاضی نهم تیزهوشان از مهر 97 تاکنون
  • هندسه نهم تیزهوشان از مهر 98 تاکنون

موسسه مبتکران شهر ری

  • هندسه نهم تیزهوشان از مهر 98 تاکنون

مدرسه شریعتی

  • ریاضی هفتم از مهر 97 تاکنون