استاد اصفهانی | اوربیتال
استاد اصفهانی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد اصفهانی

متولد 1371

مدارک تحصیلی

دکتری فیزیک از دانشگاه علم و صنعت 1397 تا 1401

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت 1395 تا 1397

کارشناسی فیزیک از دانشگاه بین المللی امام خمینی - شهید بهشتی تهران 1389 تا 1393

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

دانشگاه آزاد شهر قدس

  • فیزیک عمومی از مهر 97 تا خرداد 98

مدرسه آفرینش 2

  • فیزیک دوازدهم از مهر 98 تاکنون

مدرسه فرهنگ سازان

  • فیزیک کنکور تجربی از مهر 97 تا اردیبهشت 98