استاد جمشیدی | اوربیتال
استاد جمشیدی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد جمشیدی

متولد 1342

دبیر رسمی آموزش و پرورش

فعالیت های آموزشی در چند سال گذشته

آموزشگاه بهار دانش تهران

  • تدریس ریاضی عمومی دانشگاه

مجتمع آموزشی امام حسین کرمانشاه

  • معلم هندسه 1، 2 و 3

دبیرستان امام علی کرمانشاه

  • معلم ریاضی عمومی تجربی
  • معلم ریاضی پایه انسانی
  • معلم ریاضیات گسسته

آموزشگاه اندیشه جاوید تهران

  • استاد ریاضی عمومی دانشگاه