استاد محسنی | اوربیتال
استاد محسنی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد محسنی

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

  • استاد ریاضیات تجربی فیلم های آموزشی قلمچی از سال 97 تاکنون
  • طراح تست های ریاضی آزمون های قلمچی از سال 97 تاکنون