استاد اسبقی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد اسبقی

متولد 1369

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تبریز 1392 تا 1394

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

استخدام رسمی آموزش و پرورش از سال 97

آموزشگاه کوشا

  • ریاضیات رشته ریاضی سال 98

هنرستان فضیلت

  • دروس معماری و نقشه کشی سال 98

هنرستان قدس

  • دروس رشته ساختمان سال 98