استاد مشرفی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد مشرفی

مدارک تحصیلی

دکترای تخصصی زیست شناسی

فعالیت های آموزشی در دو سال 97 و 98

دبیرستان ایراندخت

  • زیست شناسی کنکور از مهر 97 تا خرداد 98

دبیرستان پیام

  • زیست شناسی کنکور از مهر 97 تا خرداد 98

آموزشگاه کیان دانش

  • زیست دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور از پاییز 97 تا کنون

آموزشگاه صائب

  • زیست دوازدهم از پاییز 98

قلمچی

  • همایش زیست یازدهم تابستان 98