استاد ساداتی فر | اوربیتال
استاد ساداتی فر
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد ساداتی فر

متولد 1346

مدارک تحصیلی

دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه پونا در هندوستان

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی در تهران 

کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه یزد

فعالیت های آموزشی در دو سال 97 و 98

تدریس ریاضیات دهم و یازدهم تجربی و ریاضی در مشهد سال 97

همه ی فعالیت های آموزشی

دبیر ریاضی آموزش و پرورش از سال 1369 تا 1389

استاد دانشکده فنی و مهندسی شهید منتظری

استاد دانشکده فنی و مهندسی ثامن الحجج