استاد سرباز حسینی | اوربیتال
استاد سرباز حسینی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد سرباز حسینی

متولد 1375

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه سراسری شاهد 1397

کارشناسی فیزیک از دانشگاه علوم تحقیقات (تهران) 1393 تا 1397

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

دبیرستان آذین علم

  • دبیر ریاضی دهم از مهر 97 تا کنون
  • دبیر هندسه دهم از مهر 97 تا کنون
  • دبیر هندسه یازدهم از مهر 98 تا کنون
  • دبیر آمار و احتمال یازدهم از مهر 98 تا کنون