استاد مسعود زمانی | اوربیتال
استاد مسعود زمانی
۰۲۱-۴۴۴۱۴۴۵۴
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف
استاد فیزیک در دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌های تهران
مجتمع آموزشى دخترانه مرضيه(منطقه4)
دبيرستان دخترانه نداى سيدالشهدا(منطقه٤)
دبيرستان پسرانه نمونه دولتى امام حسين(ع) (منطقه 18)
مجتمع آموزشى دخترانه انديشه فكور(منطقه5)
دبیر پروازی موسسه آموزشی "راه نوین" مازندران (قائمشهر) و موسسه "رادیکال" (ساری) و فروغ علم (قلمچی مازندران) و . . .
طراح آزمون‌های قلمچی

تدریس کامل مبحث تغییرات کیفی مدار