استاد باباخانی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد باباخانی

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

موسسه گاج

  • استاد فیزیک فیلم های آموزشی گاج

کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

  • استاد کلاس های آنلاین فیزیک

تلویزیون

  • مدرس برنامه تلویزیونی فرصت برابر

مدرس پروازی کنکور به شهرهای تبریز و شیراز

ویدئوی تدریس استاد باباخانی