استاد رضایی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد رضایی

متولد 1353

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات 1388 تا 1390

کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه دامغان 1376 تا 1380

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

دبیرستان پیامبر اعظم پرند

  • ریاضی دهم و دوازدهم تجربی از مهر 97 تا خرداد 98

دبیرستان امام خمینی رباط کریم

  • ریاضی دهم از مهر 97 تاکنون
  • ریاضی یازدهم تجربی از مهر 97 تا خرداد 98
  • حسابان یازدهم از مهر 98 تاکنون
  • آمار و احتمال یازدهم از مهر 98 تاکنون
  • هندسه یازدهم از مهر 98 تاکنون
  • ریاضیات گسسته از مهر 98 تاکنون

دبیرستان ابوریحان بیرونی پرند

  • ریاضی هشتم از مهر 98 تاکنون