استاد سوادی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد سوادی

متولد 1358

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

فعالیت های آموزشی در 5 سال گذشته

مدرسه نور الصالحین

  • معلم پایه سوم ابتدایی از سال 95 تا کنون