استاد میررضوی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد میررضوی

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه امام حسین 1374 تا 1378

فعالیت های آموزشی در دو سال 97 و 98

دبیرستان علوی واحد سید خندان

  • فیزیک دوازدهم (کنکور) سال 97 و 98

دبیرستان علوی واحد پیروزی

  • فیزیک دوازدهم (کنکور) سال 97 و 98

دبیرستان بیاموز

  • فیزیک دوازدهم (کنکور) سال 97 و 98

ویدئوی تدریس استاد میررضوی