استاد ذاکری
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد ذاکری

متولد 1371

مدارک تحصیلی

کارشناسی برق قدرت

فعالیت های آموزشی در 5 سال گذشته

دبستان امام خمینی

  • آموزگار پایه دوم ابتدایی از مهر 98 تا کنون

دبستان راهیان چیستا

  • آموزگار پایه چهارم ابتدایی از مهر 96 تا خرداد 97

دبستان فاطمه الزهرا

  • آموزگار شناور درس ریاضی پایه های چهارم، پنجم، ششم از مهر 93 تا خرداد 94

دبستان مکتب الصادق

  • آموزگار پایه سوم ابتدایی از مهر 94 تا خرداد 96
  • آموزگار پایه دوم ابتدایی از مهر 92 تا خرداد 94