استاد نعیم امینی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد نعیم امینی

متولد 1371

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه گیلان 1393 تا 1395

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه گیلان 1389 تا 1393

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه غیرانتفاعی پویندگان علم 

  • معلم پایه سوم ابتدایی از مهر 98 تاکنون