تدریس زیست | اوربیتال
استاد مجتبی عطار
۰۲۱-۴۴۴۱۴۴۵۴
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد زیست شناسی کنکور
دارنده‌ی رتبه ۴۱ و ۳۲ کنکور سراسری
دانش آموخته پزشکی دانشگاه تهران
طراح سوال آزمون های آزمایشی کنکور
پرمخاطب ترین دبیر کلاس های آنلاین زیست قلمچی
عضو بنیاد ملی نخبگان
استاد زیست کنکور در آموزشگاه‌های کنکور تهران
دارنده‌ی درصد 100 زیست شناسی کنکور

فیلم آموزشی فصل تبادلات گازی - پایه دهم