استاد مقدم
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد مقدم

متولد 1371

مدارک تحصیلی

کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد تهران جنوب 1389 تا 1394

فعالیت‌های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه سما 3

  • ریاضی هشتم از مهر 97 تاکنون

مدرسه تیزهوشان بهشتی

  • ریاضی نهم از مهر 97 تاکنون

مدرسه پردیس شریف 

  • حسابان یازدهم از مهر 97 تا خرداد 98

آموزشگاه خواجه نصیر

  • ریاضی دهم انسانی از مهر 97 تاکنون
  • ریاضی نهم تیزهوشان از مهر 97 تاکنون

آموزشگاه ویژن 

  • ریاضی یازدهم تجربی از مهر 97 تاکنون

آموزشگاه مبتکران

  • ریاضی نهم تیزهوشان از مهر 97 تا خرداد 98