استاد عسگری
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد عسگری

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه خوارزمی 

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه گیلان

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

همایش جمع‌بندی

  • برگزاری همایش جمع‌بندی ریاضی کنکور در آبان و دی 97 در شهر رشت

آموزشگاه شایستگان

  • ریاضی کنکور سال 96 تا 97

آموزشگاه لاهیجان

  • ریاضی دهم سال 97

مدرسه شهید حبیبی

  • ریاضی نهم سال 97