استاد ساسان مهر
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد ساسان مهر

متولد 1362

مدارک تحصیلی

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

  • استاد کلاس های آنلاین زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان جوانه ها

  • استاد زبان انگلیسی سطوح مبتدی و متوسط

هنرستان تهران تکنیک

  • معلم زبان انگلیسی دهم و یازدهم

مدرسه ابتدایی جوانه ها

  • معلم زبان انگلیسی کلاس های فوق برنامه