استاد نورایی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد نورایی

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد 1385 تا 1388

فعالیت های آموزشی در دو سال 97 و 98

مدرسه‌ی هما

  • ریاضیات هفتم، هشتم و نهم سال 97 و 98
  • علوم تجربی هفتم، هشتم و نهم سال 98ویدئوی تدریس استاد نورایی