استاد ریاضی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد ریاضی

متولد 1367

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه مدیریت و برنامه ریزی 1392 تا 1395

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1387 تا 1391

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مدرسه سرای دانش

  • دبیر ریاضی از تابستان 98 تا کنون

آموزشگاه ایده

  • دبیر ریاضی هفتم، هشتم و نهم در تابستان 97

کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

  • دبیر ریاضی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول