استاد فضلی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد فضلی

متولد 1353

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 1376 تا 1379

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مجتمع آموزشی نخبگان

  • کلیه دروس مقطع ششم از سال 97 تا کنون

همه‌ی فعالیت‌های آموزشی

21 سال تدریس  دروس مقطع ابتدایی در مدارس و آموزشگاه های تهران

تدریس به دانش آموزان ویژه (اوتیسم و بیش فعال)