استاد جهانی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد جهانی

مدارک تحصیلی

دکترای دامپزشکی

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

دبیرستان علامه حلی 3

 • زیست پایه دهم در سال 97
 • زیست آمادگی المپیاد سال های 97 و 98

دبیرستان علامه حلی 5

 • زیست شناسی مقطع متوسطه اول سال های 97 و 98

دبیرستان علامه حلی 2

 • زیست پایه هشتم سال 98

آموزشگاه علم و فن

 • زیست پایه یازدهم و دوازدهم از سال 97 تا کنون

آموزشگاه سپهر مهر

 • زیست پایه دهم و یازدهم سال 97

آموزشگاه صبای نور

 • زیست پایه دهم و یازدهم سال 97

آموزشگاه نگاه نو

 • زیست پایه دوازدهم از سال 97 تا کنون

آموزشگاه روش 

 • زیست پایه یازدهم در سال 97

مدرسه سلام یوسف آباد

 • زیست پایه هفتم و هشتم سال 97

قلمچی

 • فیلم های آموزشی زیست پایه و کنکور
 • کتاب زیست شناسی گام دوم پایه نهم 97

نشر کاگو

 • زیست شناسی پایه دوازدهم 98