استاد عطار
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد عطار

مدارک تحصیلی

پزشکی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

کسب رتبه 41 کنکور سراسری رشته تجربی

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

  • استاد زیست شناسی فیلم های آموزشی قلمچی در 2 سال 97 و 98
  • طرح تست های زیست شناسی آزمون های قلمچی در دو سال 97 و 98
  • کارشناس برنامه های کنکوری تلویزیون در سال 98