استاد زمانی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد زمانی

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1395

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

مجتمع آموزشی دخترانه مرضیه (منطقه 4)

  • کلاس های تست فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم از مهر 97 تا خرداد 98

دبیرستان دخترانه ندای سیدالشهدا (منطقه 4)

  • کلاس های تست فیزیک دهم و یازدهم از مهر 97 تا خرداد 98
  • کلاس های تست فیزیک پایه برای دانش آموزان دوازدهم از مهر 98 تاکنون

دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) (منطقه 18)

  • کلاس های تست فیزیک پایه برای دانش آموزان دوازدهم از مهر 97 تا خرداد 98

دبیرستان دخترانه اندیشه فکور (منطقه 5)

  • کلاس های فیزیک دهم ، یازدهم و دوازدهم از مهر 97 تاکنون

موسسه آموزشی راه نوین (مازندران)

  • کلاس های فیزیک کنکور از مهر 97 تا خرداد 98

موسسه آموزشی فروغ علم (قلمچی مازندران)

  • کلاس های فیزیک کنکور از مهر 97 تا خرداد 98
ویدئوی تدریس استاد زمانی