استاد مهدی باباخانی
۰۲۱-۴۴۴۱۴۴۵۴
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

18 سال سابقه‌ی تدریس در مدارس و آموزشگاه‌ها
استاد فیزیک دی وی دی های آموزشی گاج (مخ یا معلم خصوصی)
دبیر فیزیک پروازی در آموزشگاه گزینه برتر در شهر تبریز
استاد فیزیک کنکور در همایش های جمعبندی در شیراز
معلم فیزیک کنکور در دبیرستان فاتح
معلم فیزیک مجتمع آموزشی حکیم سنایی
دبیر فیزیک کنکور و پایه در دبیرستان اندیشه فکور
معلم فیزیک مدرسه حکمت
معلم فیزیک دهم در آموزشگاه الهادی
معلم فیزیک کنکور در آموزشگاه های فکور ، گزینه برتر ، دبیر ، پردیس ، قصر فیروز
دبیر فیزیک دهم و یازدهم و فیزیک کنکور در آموزشگاه‌های یوسف ، زمرد ، سپهر مهر ، ارمغان دانش ، ایده ، خلاق ابسال
استاد فیزیک کنکور در 3 شعبه از آموزشگاه های قلمچی (پسرانه و دخترانه)

آموزش فیزیک سال یازدهم - خازن