استاد باباخانی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد باباخانی

مدارک تحصیلی

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

موسسه گاج

  • استاد فیزیک فیلم های آموزشی گاج