استاد عزیز الله علی اصغری
۰۲۱-۴۴۴۱۴۴۵۴
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر ریاضی مدرسه علامه حلی
معلم ریاضی گسسته دبیرستان بشری
دبیر آمار و احتمال مدرسه البرز
استاد حسابان دبیرستان حنان
استاد ریاضی گسسته آموزشگاه رسالت
استاد ریاضی فیلمهای قلم چی دروس ریاضی گسسته ، حسابان ، آمار و احتمال و ریاضیات تجربی
معلم ریاضیات موسسه نهال دانش
دبیر ریاضی آموزشگاه قلمچی شعبه رسالت
استاد پروازی به شهرهای مختلف کشور
طراح و گزینشگر آزمون های قلمچی
طراح و ویرستار آزمون های نشانه (مدارس برتر ایران)
مولف کتاب سه سطحی گسسته و آمار و احتمال قلم چی
مولف و ویراستار کتاب آبی قلمچی درس گسسته و آمار و احتمال و حسابان 2
مولف و ویراستار کتابهای انتشارات خیلی سبز ، خوشخوان ، تخته سیاه
سرگروه درس ریاضیات گسسته و آمار و احتمال لرنیتو

آموزش مبحث گراف و مدل سازی ریاضیات گسسته