۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
هزینه کلاس حضوری
130000 تومان
هزینه کلاس آنلاین
110000 تومان


سارا تفرجی
شهر محل سکونت : یاسوج

دکتری فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرس فیزیک در دبیرستان‌ غیرانتفاعی رضوی و دانشگاه‌های یاسوج، شهید چمران اهواز، پیام نور و آزاد یاسوج

سوابق تحصیلي
مقطع
رشته
گرايش
نام موسسه
معدل
كارشناسي
١٣٨١ -١٣٨۶
فیزیک حالت جامد دانشگاه یاسوج – دولتي ٨۴/ ١۵
کارشناسی ارشد
١٣٨٨-١٣٩٠
فیزیک حالت جامد دانشگاه یاسوج – دولتي ١٧/ ١٧
دکتری
١٣٩٢-١٣٩٨
فیزیک حالت جامد- تجربی دانشگاه شھید چمران اھواز ۵٨/ ١٨
 

 

سوابق آموزشی
نام سازمان/شركت
تاريخ شروع
تاريخ پايان
سمت
توضیحات
دانشگاه شھید چمران اھواز ١٣٩٢ ١٣٩٨ مدرس فیزیک پایه و آزمایشگاه فیزیک
پایه ١ و ٢
دانشگاه یاسوج ٧/ ١٣٩١ ١٣٩٢ مدرس فیزیک پایه و آزمایشگاه فیزیک
پایه ١ و ٢
دانشگاه آزاد اسلامی واحد
یاسوج ٧/ ١٣٩٠ ١٣٩٢ مدرس
فیزیک پایه و آزمایشگاه فیزیک
پایه ١ و ٢، فیزیک کوانتوم،
مکانیک تحلیلی
دانشگاه پ یام نور یاسوج ٧/ ١٣٩٠ ١٣٩۴ مدرس فیزیک پایه و آزمایشگاه فیزیک
پایه ١، ٢ و ٣، مکانیک تحلیلی
مؤسسه آموزش عالی پویا ٧/ ١٣٩٠ ١٣٩١ مدرس الکترو مغناطیس
مؤسسه عرفان- یاسوج
(فراگیر پیامنور) ٧/١٣٨٨ ۶/١٣٨٩ مدرس فیزیک کنکور
دبیرستان غیر انتفاعی رضوی -
یاسوج ١٣٩١ ١٣٩٢ مدرس فیزیک پیش دانشگاھی
 


نظر بدهید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست نظرات