استاد اسماعیل پور

استاد شیمی کنکور قلمچی ، معلم شیمی دبیرستان های تهران ، طراح تست های شیمی آزمون های قلمچی ، استاد شیمی آموزشگاه های تهران و شهرستان ها

استاد زمانی

معلم فیزیک دبیرستان های ندای سیدالشهدا، مرضیه، نمونه دولتی امام حسین، اندیشه فکور و آموزشگاه های راه نوین و فروغ علم

استاد محسنی

استاد فیلم های آموزشی قلمچی، طراح تست های ریاضی در آزمون های نشانه، قلمچی، لرنیتو، دارنده ی درصد 100 ریاضی تجربی

استاد عطار

پزشکی دانشگاه تهران، استاد زیست شناسی فیلم های آموزشی قلمچی، طراح تست های زیست شناسی آزمون های قلمچی

معلم خصوصی ریاضی

صفحه معرفی کوتاه اساتید تدریس خصوصی ریاضی

مدرسه تلویزیونی ایران

فیلم های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن 

استاد خادم

معلم عربی دهم، یازدهم و دوازدهم در مدارس دکتر حسابی و پردیس شریف و آموزشگاه پرشان و معلم عربی هفتم مدرسه حلی 4

استاد ساسان مهر

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی، استاد فیلم های آموزشی قلمچی، معلم زبان انگلیسی مدارس و آموزشگاه های تهران

استاد نورایی

کارشناسی مهندسی مکانیک، معلم ریاضیات و علوم تجربی هفتم، هشتم و نهم مدرسه هما

استاد مقدم

کارشناسی برق قدرت ، معلم ریاضی مدارس سما 3 ، تیزهوشان بهشتی ، پردیس شریف و آموزشگاه های مبتکران و خواجه نصیر

استاد جهانی

دکترای دامپزشکی، استاد فیلم های آموزشی قلمچی، معلم زیست شناسی مدارس علامه حلی، مولف کتاب زیست شناسی دوازدهم نشر کاگو